Theta Healing

A ThetaHealing® egy módosult, relaxált tudatállapotot, az ún. théta állapotot használó önismereti módszer, melynek célja az egyén korlátozó hiedelmeinek és az ehhez kapcsolódó testi-lelki szintű blokkjainak feltárása, a blokkok feloldása és előrevivő gondolati minták betáplálása. A módszert egyéni terápiás formában és önmagunkon is tudjuk használni, csoportos foglalkozásokkal pedig ötvözhető. Nagyon intenzív, mélyre ható változásokat előidéző, hatékony módszer a testi és lelki problémák, elakadások feloldására.

A tudattalanunkban található gondolati mintáink, hiedelmeink rendszere hasonlítható egy kockavárhoz, amelyben vannak szép, színes és kiégett, fekete kockák. A színes kockák a bennünket előrevivő, minket segítő gondolati mintáink, meggyőződéseink („van jogom élni”, vagy „tudom, milyen érzés anyagi biztonságban lenni”, stb.), a feketék pedig azok, amelyek már csak gátolnak, akadályoznak bennünket a teljesebb élet megélésében, a haladásban, a fejlődésben, az örömmel való létezésben („azt érdemlem, hogy szegény legyek”, vagy „mindenkinek lehet jó párkapcsolata, csak nekem nem”, stb). Előfordulhat, hogy az életünk során már kialakítottunk egy bennünket előre vivő gondolati mintát, azonban a tudattalanunkban még mindig van egy ezzel ellentétes, negatív gondolati minta, „fekete kocka”. Bizonyos helyzetekben ez a fekete kocka aktiválódik a tudattalanban, és kihatással van az életeseményeinkre: újra meg újra saját magunk nehezítjük az utunkat, s olyan érzésünk lehet, mintha a körülmények is és mindenki más is ellenünk játszanának.