Szervezetállítás

A szervezetállítás olyan szervezetdiagnosztikai és szervezetfejlesztési (helyzetfeltáró és tanácsadási) eszköz, mely rámutat a szervezetben jelen levő rendre és rejtett dinamikákra. Feltárja a szervezetben megmutatkozó ki nem mondott törvényszerűségeket, kapcsolatokat, motivációkat, tehát jól láthatóvá teszi az aktuális helyzetet, a problémát.

szervezet-wide

Szervezetet, rendszert képez minden emberek alkotta csoport, annak formájától, státuszától függetlenül (állami intézmény vagy magánvállalat, vállalkozás, cég, team, iskola, egyesület, párt stb.)

Ezen rendszerek tagjai egyidejűleg más rendszerekhez is tartoznak, így bonyolult kölcsönhatások működnek. Minden rendszer célja a fennmaradás, a stabilitás és az egyensúly, amely egyensúlyt akár belső, diszfunkcionális működések árán is fenntart.

Ha a rendszer sérül bármelyik pontján, kapcsolódási helyén, akkor hibát jelez, megjelenik a probléma, vagy egyszerűen csak szükségét érezzük a változtatásnak, és a döntésünk előkészítéséhez van szükség szakavatott segítségre.